Kantoor Venray
Verstrekkingen

Middels deze HRM-module kunnen verstrekkingen aan werknemers worden vastgelegd. Denk hierbij onder andere aan auto, telefoon, sleutels,  laptops en PC's. Per verstrekking kan bijvoorbeeld worden vastgelegd van welke leverancier de verstrekking afkomstig is en wat de waarde van de verstrekking is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een notitie vast te leggen.