Wij adviseren u graag over de mogelijkheden
Zorgeloos overstappen

Uitbreiding van uw organisatie waardoor uw huidige accountant niet meer past, niet tevreden over de dienstverlening van uw huidige dienstverlener, te hoge kosten of het niet nakomen van afspraken… Het kunnen allemaal redenen zijn om een overstap naar een andere dienstverlener te overwegen. Toch lijkt dit vaak veel gedoe op te leveren. Niet bij Full Account!

Gratis quick scan

Onze dienstverlening start met een gratis quick scan. We willen niet alleen u en uw organisatie leren kennen, ook houden we uw administraties eens goed tegen het licht. Ervaring leert dat we altijd wel een aantal verbeterpunten signaleren, waar u direct van profiteert.

Onze diensten

Pas als we zicht hebben op uw persoonlijke en zakelijke situatie, kunnen we u gericht adviseren en ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van accountancy, belastingen, salarissen en bij bedrijfskundige vraagstukken.

Overstappen? Wij helpen u op weg!

We kunnen ons voorstellen dat u bij de keuze van een bedrijfsadviseur of accountant niet over een nacht ijs gaat. U zoekt niet alleen een deskundige partner, maar vooral ook een bedrijf waarmee het klikt; een organisatie die u begrijpt, waarbij u zich prettig voelt en waarmee u een vertrouwensband opbouwt. Wilt u overstappen naar Full Account, dan ontzorgen wij u hierbij nagenoeg volledig. Wel geven we u onderstaande tips mee, om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  • Vraag uw huidige adviseur of er nog openstaande kosten zijn en laat dit schriftelijk bevestigen.
  • Geef aan uw huidige adviseur aan dat deze zonder schriftelijke toestemming geen werkzaamheden voor u meer mag verrichten.
  • Stuur ter bevestiging een opzegbrief. FullAccount stelt deze ter beschikking. Neem hiervoor contact op.
  • Laat schriftelijk bevestigen dat uw huidige adviseur medewerking dient te verlenen aan een vlotte overdracht van de benodigde gegevens.