HRM
Verlofadminsitratie

Met deze HRM-module kunt u per werknemer de verlofadministratie bijhouden. Er kunnen meerdere verlofregelingen worden ingevoerd per werkgever. Voor extra regelingen zoals voor leeftijd, dienstjaren of salaris zijn eenheden in te voeren die aan medewerkers gekoppeld kunnen worden.

Naast het registreren van het reguliere verlof en ADV kunnen ook de volgende verloven per werknemers vastgelegd worden:

  • Zorgverlof;
  • calamiteitenverlof;
  • tijd voor tijd;
  • bijzonder verlof/buitengewoon verlof;
  • feestdagen;
  • onbetaald verlof.

Er zijn diverse overzichten gedefiniëerd voor zowel werkgever als werknemer. Door gebruik te maken van de module ESS is het mogelijk de werknemersoverzichten digitaal beschikbaar te stellen aan uw werknemers.