Full Account ondersteunt u met een breed dienstenpakket!
Dienstenpakket
           
 

Eenmanszaak/
ZZP

VOF/
Maatschap
Holding
Management BV
  BV  
Telefonische helpdesk
Inkomstenbelasting
Winstaangifte voor ondernemers
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Tussentijdse rapportage
Jaarrekening
Deponering KvK en notulen AvA
Financiƫle administratie
Salarisadministratie
Makkelijk overstappen
- Uw korte vragen kunt u elke werkdag kwijt, onze professionals zullen deze direct of zo spoedig mogelijk beantwoorden

- U kunt terecht met vragen op gebieden zoals financieel, lonen, fiscaal, juridisch

- Uw vraag kunt u ook per e-mail stellen

- Enkel wanneer uw vraag meer diepgang vereist en/of bespreking vergt dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

- Desgewenst ontvangt u een prijsindicatie voor meerwerk.
- U aangifte wordt automatisch opgenomen in onze uitstelregeling voor belastingconsulenten

- Uw aanslagen ontvangen wij electronisch van de Belastingdienst. Hierdoor kunnen wij u tijdig informeren over de stand
van zaken ten aanzien van uw aangifte. Eventueel zullen we bezwaar aantekenen tegen de opgelegde aanslag.
- Alle aanslagen worden door ons gecontroleerd

- Eventuele toeslagen worden door ons aangevraagd, gecontroleerd en desnoods gecorrigeerd

- De aanslagen worden gereviewd door een fiscalist

- Wij vragen tijdig de benodigde documenten bij u op

- U ontvangt een digitaal (PDF) exemplaar van de winstaangifte.

- Nadat u de aangifte heeft goedgekeurd wordt deze door ons elektronisch ingezonden.
- U aangifte wordt automatisch opgenomen in onze uitstelregeling voor belastingconsulenten

- Uw aanslagen ontvangen wij electronisch van de Belastingdienst. Hierdoor kunnen wij u tijdig informeren over de stand

- Alle aanslagen worden door ons gecontroleerd

- Nadat u de aangifte heeft goedgekeurd wordt deze door ons elektronisch ingezonden.
- We dienen voor u de BTW-aangifte in en informeren u omtrent het te betalen of te vorderen bedrag.
- Op basis van uw financiƫle administratie wordt maandelijks of per kwartaal een op maat uitgewerkte rapportage samengesteld. Deze rapportage wordt specifiek op uw situatie toegesneden door het opnemen van o.a. begroting, Kritische Succes Factoren (KPI's). Ook een liquiditeitsprognose behoort tot de mogelijkheden.

- Indien gewenst wordt de rapportage besproken waarbij ook de gang van zaken binnen uw bedrijfsvoering wordt besproken.
- Het samenstellen van de jaarrekening gebeurd aan de hand van de geldende standaarden voor accountants. Op deze
samenstelopdrachten zijn de aanvullende bepalingen inzake samenstelopdrachten van toepassing.

- De jaarrekening wordt gereviewd door een accountant en een fiscalist

- U ontvangt een digitaal exemplaar (PDF) van de jaarrekening

- De jaarrekening wordt met u besproken.
- Wij zorgen ervoor dat u kunt voldoen aan de jaarlijkse publicatieplicht. Hiervoor ontvangt u van ons de verkorte jaarrekening die voldoet aan de minimumeisen die daaraan worden gesteld.

- De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling van de jaarrekening worden door ons voorbereid. Specifieke punten zoals het opnemen van een voorstel tot dividenduitkering zullen hierbij worden meegenomen
- In overleg wordt de administratie bij u intern of bij ons op kantoor gevoerd

- Afhankelijk van uw wensen en de fiscale verplichtingen (met name aangiftetijdvak BTW) wordt gekozen voor verwerking
per maand, kwartaal of jaar.
= Ja
= Niet van toepassing
= Optioneel