Personeelsdossier
Personeelsdossier

Met deze HRM-module is het mogelijk om per dienstverband een dossier op te bouwen. In het dossier kunnen documenten worden opgeslagen in diverse formaten zoals bijvoorbeeld doc, jpg, pdf of xml-formaat. De documenten kunnen geupload worden en worden opgeslagen samen met de datum upload, categorie, kenmerk en korte omschrijving. Tevens wordt de naam van de gebruiker en originele bestandsnaam vastgelegd.

Voorbeelden van op te nemen documenten:

(aanvullende) Arbeidsovereenkomsten;
kopie identiteitsbewijs;
loonbelastingverklaring;
pasfoto's;
arbeidsvoorwaardenregelingen;
pensioenregeling;
etc.

Door gebruik te maken van ESS kunnen de gegevens uit het personeelsdossier ook beschikbaar worden gesteld aan uw werknemers.